Cenovnik usluga

Red. br.

Vrsta usluge

Cena

1.

Prvi pedijatrijski pregled

2800 rsd

2.

Kontrolni pregled

1300 rsd

3.

Preventivni pregled

3000 rsd

4.

Pregled po pozivu

3500 rsd

5.

ORL pregled

3000 rsd

6.

ORL kontrolni pregled

1500 rsd

7.

Pregled dečijeg pulmologa

4000 rsd

8.

Pregled dečijeg endokrinologa

4000 rsd

9.

Psihološko savetovanje roditelja

3000 rsd

10.

Psihološko savetovanje dece

3000 rsd

11.

Kompletna psihološka eskploracija (testiranje) - procena psihomotornog razvoja

2000 rsd

12.

Kompletna psihološka eksploracija (testiranje) - procena intelektualnog razvoja i procena ličnosti

4000 rsd

13.

Psihoterapija poremećaja navika (čistoće, ishrane)

2000 rsd

14.

Psihološko savetovanje u urgentnim stanjima

3000 rsd

15.

Nalaz i mišljenje psihologa - kad se deca upućuju psihijatru ili na zahtev roditelja

2000 rsd

* Pacijenti koji su osigurani UNIQA zdravstvenim osiguranjem mogu koristiti naše usluge, a troškove istih će pokriti osiguravajuća kuća.